menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Vých. a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam žiakov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Vožné pracovné pozície
 menu Vybavenie školy
 menu Školský vzdelávací program
 menu Maturitné skúšky
 
 

header4
Školský vzdelávací program

 

ŠkVP - študijný odbor: Asistent výživy


ŠkVP - študijný odbor: Farmaceutický laborant


ŠkVP - študijný odbor: Očný optik


ŠkVP - študijný odbor: Zdravotnícky laborant


ŠkVP - študijný odbor: Zubný asistent


ŠkVP - študijný odbor: Zubný technik


ŠkVP - študijný odbor: Diplomovaný rádiologický asistent


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7