Denné 4-ročné štúdium
Prvý ročník
 menu I. AV/OO
 menu I. FL
 menu I. ZL
 menu I. ZuA

Druhý ročník
 menu II. AV
 menu II. FL
 menu II. OO
 menu II. ZLA
 menu II. ZLB
 menu II. ZuA

Tretí ročník
 menu III. AV/ZuA
 menu III. FL
 menu III. OO
 menu III. ZL

Štvrtý ročník
 menu IV. AV/OO
 menu IV. FL
 menu IV. ZL
 menu IV. ZuADenné pomaturitné kvalif. štúdium
 menu I. ZT

Denné vyššie odborné štúdium
 menu I. DRA
 menu III. DRA 


 
Zoznamy žiakov


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7