menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Vých. a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam žiakov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Vožné pracovné pozície
 menu Vybavenie školy
 menu Školský vzdelávací program
 menu Maturitné skúšky
 
 

header4
Technicko-hospodárski pracovníci

 

Sekretárka: Matilda Ricková
Hl.ekonómka školy: Ing. Anna Gabštúrová
Fakturantka: Jana Daňková
Hospodárka: Mária Handžáková
Personalistka: Bc. Michaela Balková
Správca siete: Ing. Jozef Klimo
Asistentky: Mgr. Rozália Tarhaničová
  RNDr. Jana Perduková
  Ing. Agnesa Garabášová
Knihovníčka: Mária Hudecová
Údržbár: Vojtech Hreško
Vrátničky: Zuzana Karaffová
  Magdaléna Žigalová
Upratovačky: Anna Gmucová
  Helena Hromjaková
  Elena Oravcová
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7