menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Vých. a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam žiakov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Vožné pracovné pozície
 menu Vybavenie školy
 menu Školský vzdelávací program
 menu Maturitné skúšky
 
 

header4
Predmetové komisie

 

PREDMETOVÉ KOMISIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Predmetová komisia JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Sekcia Slovenský jazyk a literatúra
Predseda: Mgr. Monika Polončáková

Členovia: Mgr. Lenka Bálintová, Mgr. Veronika Jakubová, Mgr. Martina Kavčáková, Mgr. Katarína Kolárová, Mgr. Zuzana Bachanová, Mgr. Liana Rogažová, Mgr. Alena Sobeková, Mgr. Brygida Wojtas, PhDr. Viera Rusinková

Sekcia Cudzie jazyky
Predseda: Mgr. Veronika Jakubová

Členovia: Mgr. Lenka Bálintová, PaedDr. Eva Demková, Mgr. Martina Kavčáková, Mgr. Katarína Kolárová, Inna Rodovych, Mgr. Liana Rogažová, Mgr. Alena Sobeková, Mgr. Eva Babecová, Mgr. Veronika Jakubová

 

Predmetová komisia ČLOVEK A HODNOTY
Predseda: Mgr. Eva Babecová

Členovia:  Mgr. Milena Výrostová, Mgr. Monika Mikulová

 

Predmetová komisia ČLOVEK A SPOLOČNOS
Predseda: Mgr. Milena Výrostová

Členovia: Mgr. Eva Göblová, PhDr. Viera Rusinková, PaedDr. Eva Demková

 

Predmetová komisia ČLOVEK A PRÍRODA
Predseda: RNDr. Hedviga Pálmaiová

Členovia: Mgr. Lucia Slivkárová, RNDr. Ladislav Bertko, RNDr. Viktória Stupáková, PhD.

 

Predmetová komisia MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Predseda: RNDr. Ingrid Šnajderová

Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, PaedDr. Blanka Bučková, Ing. Vladimír Lenčák

 

Predmetová komisia ZDRAVIE A POHYB
Predseda: Mgr. Ján Matto

Členovia:  Mgr. Zuzana Bachanová

 

Predmetová komisia ODBORNÉ PREDMETY (okrem profilujúcich)
Garant odboru: MUDr. Marcel Pudelský, PhD.

Členovia: MUDr. Viktória Hamráková, Mgr. Monika Mikulová, Mgr. Milena Výrostová, Mgr. Monika Polončáková, RNDr. Hedviga Pálmaiová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD., RNDr. Karin Potomová, Mgr. Lucia Slivkárová, externí vyučujúci

Predmetová komisia ODBOR AV
Garant odboru: PhDr. Iveta Vozárová

Členovia:  PaedDr. Jana Hribová, PaedDr. Mária Vasilíková, Mgr. Gabriela Tóthová, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia ODBOR ZL
Garant odboru: RNDr. Henrieta Abdi

Členovia: MVDr., Mgr. Miroslava Strelcová

 

Predmetová komisia ODBOR FL
Garant odboru: Mgr. Bernardeta Gajdošová

Členovia:  RNDr. Erika Demjánová, RNDr. Karin Potomová, Mgr. Petronela Dziurová, PhD, Mgr. Lucia Slivkárová, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia ODBOR ZuA
Garant odboru:prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Členovia: externí vyučujúci

 

Predmetová komisia ODBOR ZT
Garant odboru: Mgr. Alena Kužmová

Členovia: Mgr. Monika Mikulová, Mgr. Igor Vančišin, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia ODBOR OO
Garant odboru: Ing. Xénia Brečková

Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubiková, externí vyučujúci

 

Predmetová komisia ODBOR DRA
Garant odboru: Mgr. Monika Mikulová

Členovia:  MUDr. Karol Jutka, externí vyučujúci

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7