menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Vých. a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam žiakov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Vožné pracovné pozície
 menu Vybavenie školy
 menu Školský vzdelávací program
 menu Maturitné skúšky
 
 

header4
Vybavenie školy

 

Naša škola ponúka vysoko odborné vzdelávanie vo viacerých zdravotnícky orientovaných odboroch. Výučba prebieha v moderných učebniach ako sú laboratória očnej optiky, histológie, fyziky, chémie, biológie, odborné učebne pre farmaceutických laborantov, zubnej techniky, prípravy pokrmov a viaceré učebne informatiky. Učebne sú vybavené interaktívnymi tabužami, projektormi a inými modernými učebnými pomôckami v závislosti od zamerania daných učební. Súčasou školy je aj telocvičňa, knižnica a multifunkčné ihrisko. Na celej škole je k dispozícii WiFi pripojenie.Vybavenie školy si môžete pozrie v našej virtuálnej prehliadke školy:


Virtuálna prehliadka školy

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7