menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Vých. a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam žiakov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Vožné pracovné pozície
 menu Vybavenie školy
 menu Školský vzdelávací program
 menu Maturitné skúšky
 
 

header4
Vedenie školy

 

Riaditežka školy: Mgr. Eva Göblová
email: goblova@szske.sk
Zástupca riaditeža: PhDr. Mgr. Iveta Vozárová
email: vozarova@szske.sk
Zástupca riaditeža:
RNDr. Henrieta Abdi
email: abdi@szske.sk
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7