menu Skupiny pribuzných predmetov
 

Skupiny príbuzných predmetov

 

Skupina príbuzných predmetov pre maturitný predmet anglický jazyk

 

Skupina príbuzných predmetov pre maturitný predmet nemecký jazyk

 

Skupina príbuzných predmetov pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra

 

Študijný odbor: 5304 M asistent výživy

Maturita z praktickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Maturita z teoretickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Študijný odbor: 5310 N zubný technik

Maturita z praktickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Maturita z teoretickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Študijný odbor: 5312 M očný optik

Maturita z praktickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Maturita z teoretickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Študijný odbor: 5358 M zubný asistent

Maturita z praktickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Maturita z teoretickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Študijný odbor: 5311 M farmaceutický laborant

Maturita z praktickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Maturita z teoretickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Študijný odbor: 5308 M zdravotnícky laborant

Maturita z praktickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Maturita z teoretickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

 


Absolventské skúšky

Študijný odbor: 5333 Q diplomovaný optometrista

Absloventská skúška z praktickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

Absloventská skúška z teoretickej časti odbornej zložky.

Skupina príbuzných predmetov zahŕňa tieto predmety:

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7