menu Zloženie ŽŠR
 menu Štatút ŽŠR
 menu Plán 2018/2019


 

Žiacka školská rada

 

Predseda:

Barbora Ondíková

Podpredseda:

Ema Mitrová

Členovia:  
  Sarah Vanická (I. AV/OO)
  Klaudia Hermanová (I. FL)
  Emma Truhanová (I. ZL)
  Allie Taha Al-Ani (I. ZuA)
  Miriam Némethová (II. AV)
  Radoslava Vlasáčová (II. FL)
  Samuel Širilla (II. ZLA)
  Claudia Böjtöšová (II. ZLB)
  Radoslava Bojkunová (II. OO)
  Sandra Glücknerová (II. ZuA)
  Ema Mitrová (III. FL)
  Lenka Hacková (III. ZL)
  Sofia Szentivanyiová (III. OO)
  Terézia Horníková (III. AV/ZuA)
  Laura Ringošová (IV. AV/OO)
  Tamara Fridrichová (IV. FL)
  Michaela Čepkeová (IV. ZuA)
  Barbora Ondíková (IV. ZL)

Koordinátor: Mgr. Lenka Bálintová

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7