menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Vých. a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam žiakov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Verejné obstarávanie
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Vožné pracovné pozície
 menu Vybavenie školy
 menu Školský vzdelávací program
 menu Maturitné skúšky
 
 

header4
Triedni učitelia

 

I. AV/OO PaedDr. Mária Vasilíková
I. FL Mgr. Liana Rogažová
I. ZL PaedDr.Blanka Bučková
I. ZuA RNDr. Ingrid Šnajderová
II. AV PaedDr. Jana Hribová
II. FL Mgr. Lucia Slivkárová
II. OO Inna Rodovych
II. ZLA Mgr. Ján Matto
II. ZLB RNDr. Hedviga Pálmaiová
II. ZuA Mgr. Alena Sobeková
III. AV/ZuA Mgr. Veronika Jakubová
III. FL Mgr. Bernadeta Gajdošová
III. OO Ing. Martin Brečko
III. ZL Mgr. Brygida Wojtas
IV. AV/OO Mgr. Lenka Bálintová
IV. FL RNDr. Karin Potomová
IV. ZL RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
IV. ZuA Mgr. Zuzana Bachanová
I. DRA Mudr. Viktória Hamráková
III. DRA Mgr. Monika Mikulová
I. ZT Mgr. Alena Kužmová
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7