menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Plánované odbory


Plánované študijné odbory v školskom roku 2020/2021

Denné štúdium:

 1. štvorročné štúdium
  • asistent výživy (otvárame 0,5 triedy / 12 žiakov)
  • farmaceutický laborant (otvárame 1 triedu / 30 žiakov)
  • zdravotnícky laborant (otvárame 1 triedu / 30 žiakov)
  • očný optik (otvárame 0,5 triedy / 15 žiakov)
  • zubný asistent (otvárame 1 triedu / 18 žiakov)

  Termín podania prihlášok pre denné štvorročné štúdium: 20. apríl 2020

 2. pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné)

  • zubný technik - plánujeme otvoriť 1 triedu

 3. vyššie odborné štúdium (trojročné)

  • diplomovaný rádiologický asistent - plánujeme otvoriť 1 triedu

Večerná externá forma

 1. vyššie odborné štúdium (dvojročné - večerná externá forma)

  • diplomovaný optometrista - neplánujeme otvoriť žiadnu trieduspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7