menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Informácie pre 1.ročník 2020/2021


Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021

Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí potvrdili nástup do 1. ročníka, aby čo najskôr doručili na adresu školy:

  1. zápisný lístok na štúdium na strednej škole vydaný ZŠ,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ... (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  4. prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  5. 20,00 € na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2019/2020 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  6. žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC,
  7. vyplnenú prihlášku na povinne voliteľné predmety.

Tlačivo - prehlásenie o zaočkovaní
Tlačivo - prihláška na voliteľný predmet
Tlačivo - lekársky posudok
Tlačivo - prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Tlačivo - žiadosť o vydanie preukazu ISIC
Tlačivo - prihláška na povinne voliteľný predmet

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/6221189 (sekretariát školy), e-mailom: skola@szske.sk, prípadne osobne.

Žiadosť o prijatie do školského internátu Medická 2, 040 01 Košice
Žiadosť o prijatie - Medická 2

Žiadosť o prijatie do školského internátu Považská 7, 040 01 Košice
Žiadosť o prijatie - Považská 7spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7