menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Kritériá na prijímačky

K R I T É R I Á

pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka

3-ročného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore
5333 Q diplomovaný rádiologický asistent - denná forma (VOŠ)

2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore
5310 N zubný technik - denná forma (PKŠ)

pre školský rok 2020/2021

Upozornenie:

Talentové skúšky v odbore zubný technik plánované na 24.6.2020 sú z nariadenia ministerstva zdravotníctva zrušené.

Prijímanie uchádzačov bude realizované administratívne v zmysle platných kritérií podľa bodov 4c) až 4f) na základe:

  • poradia určeného priemerom známok z maturitného vysvedčenia,
  • priemeru koncoročných známok z posledného ročníka maturitného štúdia,
  • priemeru polročných známok z posledného ročníka maturitného štúdia.

Na stiahnutie vo formáte pdf tu: Kritériá

 

TLAČIVÁ:

Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií
a
Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti

sú súčasťou kritérií v prílohe!!!

Potvrdenie od lekára na tlačive Lekárskeho posudku splnenia zdravotných kritérií bude potrebné doručiť na sekretariát školy do 31.8.2020.

     
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7