menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Termíny prijímacieho konania


Termíny doručenia prihlášok na prijímacie konanie

Pre denné 4-ročné štúdium: 21.5.2020

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: 31.7.2020

 

Termíny prijímacieho konania

Pre denné 4-ročné štúdium: prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania

Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: Prijímacie skúšky pre odbor zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent sa uskutočnia 20. augusta 2020.

 

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7