menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Kritériá na prijímačky

K R I T É R I Á
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021

 

Na stiahnutie vo formáte pdf tu: Kritériá - upravená verzia 7.5.2020

 

Formulár pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium

TLAČIVÁ:

Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií
a
Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti

sú súčasťou kritérií v prílohe!!!

Potvrdenie od lekára na tlačive Lekárskeho posudoku splnenia zdravotných kritérií bude potrebné doručiť na sekretariát školy do 31.8.2020.

     
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7