Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie pre 2. ročník –7. 6. 2018


Cieľom cvičenia bolo upevniť a rozšíriť vedomosti z učiva na ochranu života a zdravia. Miestom zrazu bol priestor pred poliklinikou na Triede SNP , odkiaľ sa žiaci pod vedením pedagogického dozoru mali presunúť na Horný Bankov. Vzhľadom k tomu, že začalo pršať, presunuli sme sa k študentskému internátu na Považskej ulici. Tam žiaci absolvovali teoretickú časť cvičenia na stanovištiach. Spestrením účelového cvičenia bola zaujímavá prednáška p. Nevelösa, požiarneho technika, ktorý na záver svojej prednášky umožnil záujemcom prakticky si vyskúšať hasenie s ručným hasiacim prístrojom.


Galerie: obrázek 1 z 8 Galerie: obrázek 2 z 8 Galerie: obrázek 3 z 8 Galerie: obrázek 4 z 8 Galerie: obrázek 5 z 8 Galerie: obrázek 6 z 8 Galerie: obrázek 7 z 8 Galerie: obrázek 8 z 8
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7