Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

LABakademia

LABakademia - 3. 10. 2019

Dňa 3.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo LABakadémie v priestoroch Školského internátu na Považskej 7 v Košiciach. Žiaci štvrtých ročníkov, víťazi triednych kôl, súťažili v prezentácii seminárnych prác, ktoré vypracovali počas súvislej odbornej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Súťaže sa zúčastnili aj všetci žiaci tretích ročníkov. Celá súťaž prebiehala v príjemnej a pokojnej atmosfére, a preto by sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa starajú o to, aby táto inšpiratívna súťaž mala každoročné pokračovanie, ale aj všetkým žiakom, ktorí našli chuť a čas venovať sa práci vo svojom voľnom čase.

Výsledky:
1. miesto v odbore AV – Katarína Urdová – Histamínová intolerancia
1. miesto v odbore OO – Lenka Dančová – Ametrické oko
1. miesto v odbore FL – Ariana Kígyósiová – Akné spôsob terapie
1. miesto v odbore ZL – Natália Semanová – Mykóza kože reakciou PAS
2. miesto v odbore ZL – Petra Klobušovská – Význam vyšetrenia stolice v gastroenterológii

Do celoslovenského kola v Banskej Bystrici, ktoré sa bude konať dňa 29 . 10. 2019, postupujú žiačky z odboru ZL - Natália Semanová s prácou Mykóza kože reakciou PAS a Petra Klobušovská s prácou Význam vyšetrenia stolice v gastroenterológii.Galerie: obrázek 1 z 4 Galerie: obrázek 2 z 4 Galerie: obrázek 3 z 4 Galerie: obrázek 4 z 4
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7