Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Voľby

Simulované ŠTUDENTSKÉ VOĽBY– 6. 2. 2020

Dňa 6. februára sa naša škola zapojila do projektu: Simulované ŠTUDENTSKÉ VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, ktorý na celom Slovensku organizoval tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja. Študentské voľby odrážajú reálne voľby a vychádzajú zo skutočných kandidatúr, volebných a informačných kampaní. Na škole organizovala voľby ŽŠR pod vedením predsedníčky Barbory Ondíkovej. Pedagogickým garantom bola Mgr. Eva Göblová. Organizátori zabezpečili propagáciu prostredníctvom nástenky a oznámení v škole. Žiaci sa oboznámili s cieľom a priebehom Študentských volieb na hodinách občianskej náuky. Cieľom Študentských volieb je rozvíjať u žiakov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti. Projekt ponúka otvorenú príležitosť na rozvoj výkonových štandardov predmetu občianska náuka ako porozumenie mechanizmov zastupiteľskej demokracie, záujem zapojiť sa do občianskeho života, uvedomenie si práv a povinností občana SR a ďalších. Volieb sa zúčastnilo 163 žiakov. Svojimi hlasmi by žiaci školy do parlamentu posunuli tieto politické subjekty:
Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia (31,25%)
OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA (22,50%)
SME RODINA (18,13%)
SMER- sociálna demokracia (5,63%)

Galerie: obrázek 1 z 12 Galerie: obrázek 2 z 12 Galerie: obrázek 3 z 12 Galerie: obrázek 4 z 12 Galerie: obrázek 5 z 12 Galerie: obrázek 6 z 12 Galerie: obrázek 7 z 12 Galerie: obrázek 8 z 12 Galerie: obrázek 9 z 12 Galerie: obrázek 10 z 12 Galerie: obrázek 11 z 12 Galerie: obrázek 12 z 12
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7