Fotogaléria

Školský rok 2013/2014

 menu Súťaž družstiev prvej pomoci
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Naše úspechy na celoštátnom kole CHO
 menu Mladý Európan
 menu Účelové cvičenie I. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Florbalový turnaj_PKŠ, VOŠ
 menu Florbalový turnaj
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu CHO krajské kolo
 menu CHO školské kolo II. roč.
 menu CHO školské kolo I. roč.
 menu SOČ
 menu Klokan
 menu Bardejovské kúpele - III. AV
 menu Školský ples
 menu OPTA 2014
 menu Exkurzia Kom-Prax
 menu Educate Slovakia
 menu Exkurzia - knižnica
 menu Babičkina lekáreň
 menu Vianočná akadémia
 menu Finančná gramotnosť
 menu Volejbalový turnaj
 menu Steel Park
 menu Expert
 menu Zdravie opäť vo vlastných rukách
 menu HIV, AIDS
 menu Beseda - staroba
 menu Životné ciele
 menu Zavítal k nám Mikuláš
 menu Mikuláš na detskej onkológii
 menu Olympiáda v ANJ
 menu Olympiáda v NEJ
 menu Olympiáda zo SJL
 menu Zážitková hodina dejepisu
 menu Na novorodeneckom oddelení
 menu Festival vedy a techniky
 menu DILATECH
 menu Študentská kvapka krvi
 menu Deň otvorených dverí
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Dni praktickej obezitológie
 menu Integrácia 2013
 menu Správna voľba povolania
 menu Amavet
 menu Imatrikulacia
 menu Preventívno - výchovné aktivity - II. roč.
 menu Účelové cvičenie - II. roč.
 menu KOŽAZ
 menu LAB akadémia
 menu Literarno - historická exkurzia Kežmarok
 menu Mosty bez bariér
 menu Účelové cvičenie - 1. roč.
 menu Noc výskumníkov
 menu Začiatok školského roka


Archív

 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4