Fotogaléria

Školský rok 2012/2013

 menu Slávnostný záver školského roka
 menu Tancujúce mesto
 menu Štvorylka na Hlavnej
 menu Výmena odborov
 menu Rodinky
 menu Účelové cvičenie - II. roč.
 menu Účelové cvičenie - I. roč.
 menu Otvorené laboratóriá na PF UPJŠ
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Školský futbalový turnaj
 menu OĽP - celoslovenské kolo
 menu Svetový deň zdravia
 menu Matematický klokan
 menu Colostómia - beseda III. AV
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz 2013
 menu Lídri z Clubu CC získali grant 500 €
 menu Projekt HIV a AIDS
 menu Vianočná akadémia
 menu Volejbalový turnaj
 menu Mikuláš na škole
 menu Expert
 menu Správna voľba povolania
 menu Mikuláš na detskej onkológii
 menu Olympiáda v ANJ a NEJ
 menu PRO EDUCO
 menu Projekt Nadácie Zentiva
 menu Olympiáda zo SJL
 menu Beseda s futbalistami MFK Košice
 menu DILATECH
 menu Študentská kvapka krvi
 menu S Tebou a o Tebe
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Deň výživy
 menu Svoj život si riadiš Ty
 menu Účelové cvičenie - II. roč.
 menu LAB akadémia 2012
 menu KOŽAZ - III. roč.
 menu Aranžovanie kvetín - III. AV
 menu Účelové cvičenie - I. roč.
 menu Začiatok školského roka


Archív

 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4