Fotogaléria

Školský rok 2009/2010
 menu Začiatok školského roka
 menu KOŽAZ
 menu Exkurzia Goetheho inštitút
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Svetový deň výživy
 menu Regionálne kolo šachu SŠ
 menu Krajské kolo šachu SŠ
 menu DOD 3.12.2009
 menu Expert
 menu Výstavka anglických kníh
 menu Olympiáda z ANJ a NEJ
 menu Olympiáda ľudských práv
 menu Vianočná výstavka
 menu Volejbalový turnaj
 menu Vianočná akadémia
 menu SOČ
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Basketbalový turnaj
 menu Tea party
 menu Štvorylka
 menu Florbalový turnaj
 menu Výstava k Svetovému Dňu Zeme
 menu Návšteva pána ministra zdravotníctva SR
 menu Beseda s Doc. JUDr. Luciou Žitňanskou
 menu Nohejbalový turnaj
 menu Koniec školského roka