Fotogaléria


Školský rok 2010/2011
 menu Začiatok školského roka
 menu Fotogaléria tried
 menu Virtuálny vesmír
 menu Adaptačný kurz 1.AV
 menu Pomaturitné stretnutie absolventov v roku 1953 odboru zubný laborant
 menu Mosty bez bariér
 menu KOŽAZ
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Staroba ako generačný problém
 menu Svieťme si na cestu, nie na hviezdy
 menu Exkurzia Biotika
 menu Návšteva nemeckej študovne
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Deň výživy
 menu Prednáška HOYA
 menu Deň otvorených dverí
 menu Expert geniality show  
 menu Na školu zavítal Mikuláš
 menu Prezentácia stredných škôl
 menu Exkurzia v CEV v Kosite
 menu Víťazi ŠK olympiády ľudských práv
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Odovzdávanie cien - EXPERT
 menu Seminár pre študentov III. a IV. AV - Kolostómia
 menu Školský polročný ples
 menu Matematický klokan
 menu Chemická olympiáda
 menu Kvíz - Svetový deň vody
 menu SOČ - školské kolo
 menu Valentínska kvapka krvi
 menu Hokejové hviezdy
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Tea party
 menu Beseda - Rodina
 menu Hokejbalový turnaj
 menu Nácvik štvorylky
 menu Štvorylka na Hlavnej ulici
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Víťazi ŠK olympiád ANJ, NEJ
 menu Beseda - Občan pre demokraciu
 menu Noc múzeí
 menu EČ maturitnej skúšky
 menu Olympiáda v nohejbale
 menu Connecting Classrooms
 menu Súťaž - Prvá pomoc
 menu Rozlúčková párty so šk. rokom
 menu Ukončenie šk. roka