Fotogaléria

Školský rok 2015/2016

 

 menu Záver školského roku
 menu Plavecký kurz
 menu Mikroskopovanie ZŠ
 menu Prehliadka mesta - I. roč.
 menu Prevencia šikanovania
 menu Exkurzia - botanická záhrada
 menu Kežmarok - exkurzia
 menu Bedminton - KŠO
 menu ZDG - odborné prednášky
 menu Bezpečne na internete
 menu Deň Afriky
 menu Nutričný terapeut
 menu Účelové cvičenie - 2. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Štvorylka
 menu Krakov - Vielicka - Osvienčim
 menu Futbalový turnaj
 menu Cystická fibróza
 menu Nohejbalový turnaj
 menu Volejbal dievčatá - krajské kolo
 menu Exkurzia - UVLF Košice
 menu Volejbal dievčatá - regionálne kolo
 menu SOČ
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Pangea - matematická súťaž
 menu Svetový deň ústneho zdravia
 menu Tvorba ikebán - III.AV
 menu Okresné kolo Biblickej olympiády
 menu Mozog náš každodenný
 menu Exkurzia Unipharma
 menu Bedminton dievčatá
 menu Valentínska kvapka krvi
 menu Bardejovské kúpele - AV
 menu Lyžiarsky výcvik
 menu Educate Slovakia
 menu Školský ples
 menu Beseda - zodpovedné partnerstvo
 menu Prednáška - MERCK
 menu Medzinárodný deň ľudských práv
 menu Exkurzia II. AV
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Ocenenie študentov KSK
 menu Súťaž iBobor
 menu Súťaž Expert
 menu Deň otvorených dverí
 menu DILATECH
 menu Pišqworky
 menu Študentská kvapka krvi
 menu Extrapolácie 2015
 menu Svoj život si riadiš Ty
 menu Imatrikulácia
 menu Človek a jeho zdravie
 menu Svetový deň výživy
 menu Grand Prix Chimique
 menu Odborné prednášky - FL
 menu LAB AKADÉMIA
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Kožaz
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Mosty bez bariér
 menu Deň zdravia
 menu Fetálny alkoholový syndróm
 menu Adaptačný kurz
 menu Integrácia
 menu Začiatok školského roka


Archív

 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4