Fotogaléria

Školský rok 2014/2015

 

 menu Koniec školského roka
 menu Futbalový turnaj a námornícky deň
 menu Digiškola na kolesách
 menu Štvorylka
 menu Karička
 menu Poznávací výlet - Taliansko
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia - Vamex
 menu Exkurzia - Milk Agro
 menu Na návšteve v DSS Lux Barca
 menu Exkurzia v Kežmarku
 menu Exkurzia v Bardejove
 menu Beseda - pupočné preparáty
 menu Krízové centrum Dorka
 menu Exkurzia v Kežmarku
 menu Účelové cvičenie - 2. roč.
 menu Účelové cvičenie - 1.roč.
 menu Erik Schmotzer v Pittsburghu
 menu Konferencia ANGIS
 menu Exkurzia na UVFL
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Futsalový turnaj
 menu Vyskúšaj si svoj hendikep
 menu Matematický_klokan
 menu Bedminton dievčatá
 menu Deň zdravia v Kechneci
 menu Dni pracovných príležitostí
 menu Školské kolo SOČ
 menu Celoštátne kolo CHO
 menu Školský ples
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Valentínska kvapka krvi
 menu Vianočná akadémia
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Projekt HIV a AIDS
 menu Človek a jeho zdravie
 menu Svoj život si riadiš ty!
 menu Labakadémia - celoslovenské kolo
 menu Maratón písania listov
 menu Afrika bez mýtov - beseda
 menu Olympiáda v ANJ
 menu Skype beseda z Južného Sudánu
 menu Erik Schmotzer získal cenu dekana PF UK
 menu Deň otvorených dveri
 menu Volejbalový turnaj
 menu Futsal - chlapci
 menu Prehliadka cvičných firiem
 menu LAB AKADÉMIA
 menu Exkurzia Kežmarok DRA
 menu Učelové cvičenie II. roč.
 menu Imatrikulácia
 menu KOŽAZ
 menu Mosty bez bariér
 menu Účelové cvičenie I. roč.
 menu Začiatok školského roka


Archív

 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4