Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Stomatologické dni

Prešovské stomatologické dni - 20.október 2017

Dňa 20.októbra sa študenti III.ZuA zúčastnili exkurzie na pracovisku Dentálnej hygieny vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A.Reimana v Prešove. Na tomto pracovisku poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť v rámci náplne odboru dentálnej hygieny, stomatológie a stomatologickej röntgenológie, využívanú na diagnostiku, prevenciu a liečbu pre extramurálnych a intramurálnych pacientov. Ambulantná časť dentálnej hygieny má na prízemí v monobloku dve ambulancie so štyrmi kreslami, vybavené rádiodiagnostickými prístrojmi, sterilizačnou miestnosťou pre vykonávanie dezinfekcie a sterilizácie nástrojov a prístrojov. Súčasťou dentálnej hygieny je aj konzultačná miestnosť, určená pre matky s deťmi v rámci prevencie a liečby, recepcia, ktorá slúži na vybavovanie a usmerňovanie pacientov a RTG pracovisko.
Pod vedením zamestnancov oddelenia si žiaci prezreli jednotlivé miestnosti a ambulancie, RTG prístroj, miestnosť na vyvolávanie intraorálnych snímkov. Po prehliadke pracoviska, ktoré je zároveň aj školiacim pracoviskom pre študentov odboru dentálna hygiena na PU, sa naši študenti presunuli do budovy Obvodného úradu, kde sa zúčastnili konferencie XIX. Prešovské stomatologické dni. Konferenciu organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve. Na konferencii odzneli prednášky odborníkov z oblasti dentálnej hygieny k témam: napr. prevencia, starostlivosť o pacienta v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, orálna hygiena, ošetrovateľstvo v maxilofaciálnej chirurgii, spolupráca dentálneho tímu, atď. Naši študenti mali možnosť si vypočuť prednášku Bc. S.Goleňovej - Starostlivosť o ústne zdravie seniorov. Veríme, že odchádzali z Prešova s novými informáciami z oblasti dentálnej hygieny a plní pozitívnych dojmov z exkurzie.Galerie: obrázek 1 z 6 Galerie: obrázek 2 z 6 Galerie: obrázek 3 z 6 Galerie: obrázek 4 z 6 Galerie: obrázek 5 z 6 Galerie: obrázek 6 z 6
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7