Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2017/2018


Celoslovenské kolo SOČ

V odbore 04 – Biológia sme získali 5. miesto na celoštátnom kole 25. – 27. 4. 2018 v Žiline:

  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

Naša cesta do finále:

Školské kolo SOČ
V stredu 7. marca.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo spolu 9 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 6 súťažných prác (3 práce žiakov z III.ZL, 2 práce žiakov IV.FLA, 1 práca žiačky z III.ZuA). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni. Aj keď rozhodovanie poroty (v zložení: MUDr. Marcel Pudelský, PhD., Mgr. Monika Polončáková, Mgr. Lucia Slivkárová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD.) bolo náročné, napokon sa uzniesla na nasledujúcom poradí:

1. miesto: Šatalová Nikola, III. ZuA
Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u 14 – 15 ročných mladistvých

2. miesto: Selecká Veronika, Vasilková Diana, III.ZL
Vplyv umývania rúk na prežívanie mikroorganizmov

3. miesto: Körössyová Natália, Adamjak Martin, III. ZL
Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

Do obvodného kola SOČ postúpilo zo školského kola spolu 5 prác.

Obvodné kolo SOČ
Obvodné kolo SOČ sa konalo 16. marca 2018 na pôde Súkromného gymnázia, Dneperská 1 v Košiciach. V obvodnom kole našu školu reprezentovali 4 práce SOČ, keďže jedna postúpila priamo do krajského kola. Z regionálneho kola všetky práce úspešne postúpili do krajského kola:
V odbore 04 - Biológia:

  • Vasilková Diana, Selecká Veronika (III.ZL) Vplyv umývania rúk na prežívanie mikroorganizmov
  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

V odbore 06 - Zdravotníctvo a farmakológia:

  • Šatalová Nikola (III. ZuA) Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u 14 – 15 ročných mladistvých
  • Lichvarčíková Katarína (IV.FLB) Možnosti využitia fytoterapie ako alternatívnej liečby menopauzy

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo sa uskutočnilo 6. apríla 2018 na pôde SPŠ Dopravná, Hlavná 118 v Košiciach. Reprezentovali nás 4 práce SOČ v dvoch súťažných odboroch.
V odbore 04 – Biológia sme získali 1. miesto a s ním postup do Celoštátneho kola v Žiline:

  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

V odbore 06 - Zdravotníctvo a farmakológia sme získali 3. miesto:

  • Šatalová Nikola (III. ZuA) Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u  14 – 15 ročných mladistvých

Riešiteľom oboch prác srdečne gratulujeme!

Všetkým riešiteľom SOČ ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!


Galerie: obrázek 1 z 2 Galerie: obrázek 2 z 2
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7