Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Očkovanie hrou

"Očkovanie hrou" –4. 6. 2018


Dňa 4. júna 2018 bol pre vybrané triedy 2. ročníka realizovaný projekt "Očkovanie hrou" s cieľom zvýšenia povedomia mladých ľudí o ochoreniach preventabilných očkovaním a význame povinného očkovania. Študenti mali možnosť získať informácie o priebehu a závažnosti niektorých infekčných ochorení, ktoré sa darí eliminovať práve vďaka očkovaniu, o rôznych antigénoch, s ktorými sa človek vo svojom živote stretáva, o princípoch individuálnej a kolektívnej imunity, a o rôznych fámach a mýtoch, ktoré sú spojené s očkovaním. Aktuálne boli zaradené aj informácie o výskyte osýpok na Slovensku, ako reálnej hrozbe pre nezaočkovanú, resp. nedostatočne zaočkovanú populáciu.


Galerie: obrázek 1 z 2 Galerie: obrázek 2 z 2
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7