Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Obraz nepriateľa

Putovná výstava Obraz nepriateľa

Hodinu dejepisu sme strávili na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Navštívili sme putovnú výstavu „Obraz nepriateľa“ v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku. Tematicky bola výstava rozdelená na 4 farebne odlišné panely zachytávajúce obdobie od roku 1938 – Mníchovský diktát, rozpad ČSR , vznik tzv. Slovenského štátu po koniec vojny. Mali sme možnosť vidieť rôzne karikatúry, plagáty, útržky novín, časopisov, fotografie a dokumenty danej doby.
Výstavou nás sprevádzal pán doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ktorý nám veľmi pútavo vysvetľoval situáciu v danom období a komentoval ukážky na jednotlivých paneloch. Pripomínal a zdôrazňoval potrebu kritického myslenia v každej dobe.

Eva Onderová, II.OO

Táto putovná výstava v nás zanechala skvelý dojem. Veľmi zaujímavým a pekne vizuálnym spracovaním v podobe plagátov vystihla oficiálnu propagandu vojnového slovenského štátu. Výstava poukázala na pravú stránku dobovej propagandy: pasivitu ľudu žijúceho v nevedomosti a strachu, využívanie idealizovaného obrazu nacistického Nemecka či kategorizáciu „nepriateľov” štátu. Expozíciu dotvárali rôzne karikatúry a výtlačky z rôznych historických novín (napr. Ľudové noviny), čo dotváralo danej téme celkový obraz. Oplatí sa vidieť túto výstavu a s otvorenou mysľou nahliadnuť do nemilej časti našich slovenských dejín.

Katarína Guzanová, II. ZL


Galerie: obrázek 1 z 12 Galerie: obrázek 2 z 12 Galerie: obrázek 3 z 12 Galerie: obrázek 4 z 12 Galerie: obrázek 5 z 12 Galerie: obrázek 6 z 12 Galerie: obrázek 7 z 12 Galerie: obrázek 8 z 12 Galerie: obrázek 9 z 12 Galerie: obrázek 10 z 12 Galerie: obrázek 11 z 12 Galerie: obrázek 12 z 12
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7