Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Dilatech

Dni laboratórnych technológií - DILATECH
06. 11.– 10. 11. 2017

Šiesty ročník Dní laboratórnych technológií (DILATECH) pokračoval na našej škole už tradične ako prezentácia praktického využitia technológií a analytických metód jednotlivých odborov. Cieľovou skupinou boli žiaci I. a II. stupňa základnej školy a žiaci stredných škôl odborného aj všeobecného zamerania, ktorí mohli v rámci tohto týždňa absolvovať na našej škole prenesené hodiny biológie, chémie, fyziky, ale aj pracovného vyučovania a hodiny vyučovacieho predmetu svet práce a techniky. V programe boli zahrnuté pestré aktivity všetkých študijných odborov. Aktivity boli zoskupené do dvojhodinových blokov, aby sa vytvoril čo najširší priestor pre praktickú činnosť žiakov. Celkovo bolo zrealizovaných 11 dvojhodinových blokov, na ktorých sa zúčastnilo spolu 190 účastníkov - 145 žiakov základných škôl (11 žiakov I. stupňa, 135 žiakov II. stupňa ZŠ) a 45 žiakov strednej odbornej školy a gymnázia. Aktivity DILATECHU boli zaregistrované ako oficiálne sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku.


Galerie: obrázek 1 z 40 Galerie: obrázek 2 z 40 Galerie: obrázek 3 z 40 Galerie: obrázek 4 z 40 Galerie: obrázek 5 z 40 Galerie: obrázek 6 z 40 Galerie: obrázek 7 z 40 Galerie: obrázek 8 z 40 Galerie: obrázek 9 z 40 Galerie: obrázek 10 z 40 Galerie: obrázek 11 z 40 Galerie: obrázek 12 z 40 Galerie: obrázek 13 z 40 Galerie: obrázek 14 z 40 Galerie: obrázek 15 z 40 Galerie: obrázek 16 z 40 Galerie: obrázek 17 z 40 Galerie: obrázek 18 z 40 Galerie: obrázek 19 z 40 Galerie: obrázek 20 z 40 Galerie: obrázek 21 z 40 Galerie: obrázek 22 z 40 Galerie: obrázek 23 z 40 Galerie: obrázek 24 z 40 Galerie: obrázek 25 z 40 Galerie: obrázek 26 z 40 Galerie: obrázek 27 z 40 Galerie: obrázek 28 z 40 Galerie: obrázek 29 z 40 Galerie: obrázek 30 z 40 Galerie: obrázek 31 z 40 Galerie: obrázek 32 z 40 Galerie: obrázek 33 z 40 Galerie: obrázek 34 z 40 Galerie: obrázek 35 z 40 Galerie: obrázek 36 z 40 Galerie: obrázek 37 z 40 Galerie: obrázek 38 z 40 Galerie: obrázek 39 z 40 Galerie: obrázek 40 z 40
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7