Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Deň ústneho zdravia

Deň ústneho zdravia v našej škole – 17. 5. 2018


Dňa 17. mája 2018 žiaci prvých ročníkov našej školy absolvovali motivačnú inštruktáž v priestoroch školského internátu na Považskej ulici v Košiciach.
Akcia sa uskutočnila pod záštitou SZŠ, Moyzesova 17 v Košiciach pod vedením Bc. Soni Goleňovej, profesionálnej dentálnej hygieničky, v spolupráci so žiakmi III. ročníka odboru zubný asistent.
Program sa začal v ranných hodinách prednáškami zameranými na pomôcky a metódy čistenia chrupu, najčastejšie ochorenia ústnej dutiny a výživu pre zdravé zuby. Po prednáškach žiaci boli rozdelení do skupín a postupne absolvovali podrobnú inštruktáž o správnom vykonávaní ústnej hygieny. Žiaci mali priestor na otázky tykajúce sa starostlivosti o ústnu dutinu. Všetci vyplnili aj dotazníky zamerané na najdôležitejšie piliere prevencie ústneho zdravia – preventívnu prehliadku, ústnu hygienu a správnu výživu.
Z dotazníkov vyplýva, že žiaci navštívili svojho zubného lekára prvýkrát vo veku 1 – 8 rokov. Našli sa však aj takí, ktorí nenavštívili zubného lekára ešte ani raz. Desať respondentov navštevuje zubného lekára len ak má nejaký problém. Neabsolvujú pravidelné preventívne prehliadky napriek tomu, že vedia, čo takáto prehliadka znamená. Väčšina používa zubnú kefku a pastu, prípadne medzizubnú kefku, avšak perličkou v odpovediach bola „simple kefka“ (single kefka). Zuby si čistia dvakrát denne, čo je chválitebné. Jedia dostatok ovocia a zeleniny, ale stále prijímajú nadbytok cukrov. V škole pijú prevažne čistú vodu alebo vodu so sirupom. Extrémom bolo popíjanie energetických nápojov, a to až štyrikrát denne.
V závere tejto akcie sa žiakom prihovorila Bc. Soňa Goleňová, ktorá im priblížila prácu dentálnej hygieničky. Pri odchode žiaci dostali darčekové balíčky, sponzorované najmä firmami Colgate, Sensodyne, Lacalut a Parodontax.
Veríme, že akcia splnila svoj hlavný cieľ, a to informovať žiakov o dôležitosti zachovania ústneho zdravia.


Galerie: obrázek 1 z 12 Galerie: obrázek 2 z 12 Galerie: obrázek 3 z 12 Galerie: obrázek 4 z 12 Galerie: obrázek 5 z 12 Galerie: obrázek 6 z 12 Galerie: obrázek 7 z 12 Galerie: obrázek 8 z 12 Galerie: obrázek 9 z 12 Galerie: obrázek 10 z 12 Galerie: obrázek 11 z 12 Galerie: obrázek 12 z 12
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7