Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz - 16. - 20. 2. 2015

V dňoch 16. - 20. 2. 2015 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz. Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka pod vedením inštruktorov Mgr. Némethovej a PaedDr. Muránskeho. Lekárkou kurzu bola MUDr. Hlebašková a vedúcim Mgr. Matto.
Počas prvého dňa boli žiaci ubytovaní v penzióne Volga a rozdelení do 3 družstiev. Žiaci v 1. družstve získali základy carvingového lyžovania a vyskúšali si svoje lyžiarske schopnosti na zjazdovke Lomnického sedla. Členovia 2. družstva zvládli zjazdovky zo Skalnatého plesa do Tatranskej Lomnice. Najväčšie pokroky urobili žiaci 3. družstva, v ktorom boli aj úplní začiatočníci. Všetci členovia 3. družstva zvládli zlyžovať zjazdovky na Štarte.
Účastníci kurzu si vypočuli prednášky o histórii lyžovania a o zásadách správania sa lyžiarov na svahu a žiaci si počas dvoch večerov pripravili vlastný program. Na záver bolo vyhodnotenie kurzu s odovzdaním účastníckych diplomov a sladkej odmeny.

Záverom môžeme konštatovať, že lyžiarsky výcvikový kurz splnil všetky plánované úlohy a ciele.

 

Galerie: obrázek 1 z 17 Galerie: obrázek 2 z 17 Galerie: obrázek 3 z 17 Galerie: obrázek 4 z 17 Galerie: obrázek 5 z 17 Galerie: obrázek 6 z 17 Galerie: obrázek 7 z 17 Galerie: obrázek 8 z 17 Galerie: obrázek 9 z 17 Galerie: obrázek 10 z 17 Galerie: obrázek 11 z 17 Galerie: obrázek 12 z 17 Galerie: obrázek 13 z 17 Galerie: obrázek 14 z 17 Galerie: obrázek 15 z 17 Galerie: obrázek 16 z 17 Galerie: obrázek 17 z 17>

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7