menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Zubný technik v modernom zubnom laboratóriu

 

Cieľom aktivity je inovácia v odborných teoretických a praktických cvičení v odbore zubný technik, vytvoriť pre žiakov odboru zubný technik učebné materiály - videozáznamy, učebné pomôcky, obsahujúce pracovné postupy snímateľných a fixných dentálnych náhrad so zakomponovaním nových, inovatívnych metód a s využitím nových modernejších zubno-technických prístrojov (artikulátorov a mikromotorov).

Galerie: obrázek 1 z 5 Galerie: obrázek 2 z 5 Galerie: obrázek 3 z 5 Galerie: obrázek 4 z 5