menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

Prehžad inovovaných predmetov

 

Anatómia a fyziológia
Anglický jazyk
Cvičenia v optických laboratóriách
Dejepis
Farmaceutická botanika
Farmaceutická chémia a analýza liečiv
Farmakognózia a fytoterapia
Fyzika
Histológia a histologická technika
Chémia
Informatika
Laboratórna technika
Liečebná výživa
Matematika
Náuka o poživatinách
Okuliarova optika
Okuliarova technika
Patológia
Patológia a klinika chorôb
Príprava liekov
Prvá pomoc
Slovenský jazyk a literatúra
Technológia prípravy pokrmov
Vybrané laboratórne metódy
Zhotovovania stomatologických protéz