menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Publicita projektu

 

Označenie priestorov

Galerie: obrázek 1 z 26 Galerie: obrázek 2 z 26 Galerie: obrázek 3 z 26

Reklamné materiály

  Galerie: obrázek 4 z 26 Galerie: obrázek 5 z 26

 

Prezentačné aktivity

„Mosty bez bariér“ (17. 9. 2014)
6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí, areál Strednej odbornej školy J. Majlátha v Pribeníku, podujatie organizované pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

Galerie: obrázek 6 z 26 Galerie: obrázek 7 z 26 Galerie: obrázek 8 z 26

„Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu“ (21.- 22.10. 2014)
Prezentácia študijných a učebných odborov na stredných školách, Stredná odborná škola na Ostrovského ulici v Košiciach, podujatie organizované pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

Galerie: obrázek 9 z 26 Galerie: obrázek 10 z 26

Deň otvorených dverí – Deň projektových aktivít (12.11. 2014)
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice, počet účastníkov 325
Učitelia prezentovali didaktické materiály vytvorené v rámci projektu. Návštevníkom boli rozdané propagačné materiály, informujúce o projekte.

Galerie: obrázek 11 z 26 Galerie: obrázek 12 z 26 Galerie: obrázek 13 z 26
Galerie: obrázek 14 z 26 Galerie: obrázek 15 z 26 Galerie: obrázek 16 z 26
Galerie: obrázek 17 z 26 Galerie: obrázek 18 z 26 Galerie: obrázek 19 z 26
Galerie: obrázek 20 z 26 Galerie: obrázek 21 z 26 Galerie: obrázek 22 z 26
Galerie: obrázek 23 z 26 Galerie: obrázek 24 z 26 Galerie: obrázek 25 z 26