menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Očný optik v modernej optike

 

Cieľom aktivity je inovácia metód a foriem vzdelávania vo vyučovacom predmete praktické cvičenia v optických laboratóriách, okuliarová optika a okuliarová technika. Vyučujúci vo svojej príprave spracujú študijný materiál na hodiny odborných predmetov.
Pomocou videokamery sa zhotovia videozáznamy z pracovných postupov a činností v rámci praktickej výučby žiakov. Žiaci vytvoria optické pomôcky s využitím nových, inovatívnych pracovných postupov.

Galerie: obrázek 1 z 5 Galerie: obrázek 2 z 5 Galerie: obrázek 3 z 5 Galerie: obrázek 4 z 5 Galerie: obrázek 5 z 5