menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Matematika a informatika

 

Cieľom čiastkovej aktivity je prostredníctvom aktivizujúcich metód, interaktívnych cvičení, doplnkového študijného materiálu, pracovných listov a pod. spopularizovať učivo matematiky a informatiky u žiakov, zvýšiť záujem u žiakov o tieto predmety a dosiahnuť trvácnejšie osvojenie si vedomosti a zručnosti získaných v daných predmetoch. Žiaci budú nielen spotrebiteľmi digitálneho obsahu, ale aj jeho tvorcami. Využitím inovatívnych metód napr. projektovej metódy žiaci vytvoria interaktívne učebné pomôcky s prepojením na jednotlivé špecializačné odbory.

Galerie: obrázek 1 z 6 Galerie: obrázek 2 z 6 Galerie: obrázek 3 z 6 Galerie: obrázek 4 z 6 Galerie: obrázek 5 z 6 Galerie: obrázek 6 z 6