menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Zaujímavá fyzika a chémia

 

Hlavným cieľom je získať trváce komplexné vedomosti absorbovaním informácií všetkými zmyslami na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a ich následná aplikácia v praxi.
Vypracovaný materiál (úlohy na precvičovanie a overovanie vedomostí, laboratórne protokoly, pojmová mapa, logické opory, prezentácie) sa stanú vhodnou didaktickou pomôckou vo vyučovacom procese. Vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov, ktoré nadobudli v škole vo vyučovacom procese budú ich základným prínosom v praxi v klinickom laboratóriu.