menu Študijné odbory
 menu Riaditelia
 menu Prehľad absolventov (1949 - 1999)

header4
História


Prehľad o absolventoch

 1949-1988

zdravotná sestra 1799
detská sestra 1121
ženská sestra a pôrodná asistentka 115
rehabilitačný pracovník 442
zdravotnícky laborant 1438
farmaceutický laborant 536
zubný laborant 1023
rádiologický laborant 475
asistent hygienickej služby 346
ošetrovateľka 22
zubná inštrumentárka 118
SPOLU 7435

 1988-1999

zdravotnícky laborant 560
farmaceutický laborant 296
zubný laborant, zubný technik 233
rádiologický laborant, rádiolog. asistent 155
diplomovaný rádiologický asistent 123
asistent hygienickej služby 51
diplom. asistent hygieny a epidemiológie 48
diétna sestra, asistent výživy 202
diplom. medicínsko-technický laborant 28
SPOLU 1696

Za 50 rokov existencie našej školy ukončilo študijné odbory 9131 absolventov.


 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7