menu Študijné odbory
 menu Riaditelia
 menu Prehľad absolventov (1949 - 1999)

header4
História


Doterajší riaditelia

r.1949        Darina HARMANOVÁ
r.1953        Ernest CIBUĽA
r.1954        MUDr. Milan POSPÍŠIL
r.1956        Ladislav URBANSKÝ
r.1975        RNDr. Vincent NOVICKÝ
r.1989        RNDr. Oľga KRÁLOVÁ
r.2000       PharmDr. Jan MACEK, CSc.
r.2010       PhDr. Viera Rusinková

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7