Home Page Image

 
 

Propozície pre rok 2010


Usporiadateľ:

1. Nohejbalová akadémia,
Nohejbalový oddiel KAC Jednota Košice

Na usporiadaní
turnaja participujú:

Súkromné centrum voľného času POHODA
(www.centrumpohoda.sk)                    

Slovenská nohejbalová asociácia (www.nohejbal-sk.sk)

Olympijský klub Košice

Termín a čas:

04.09.2010 (08.30 – 18.00)

Miesto konania:

Hala Cassosport ( www.cassosport.sk )
Alejová ulica č. 11 (pri Blšáku, oproti obch. centru CAREFOUR)

Prezentácia:

 

04.09.2010  (08.00 - 08.30)
- k prezentácií je potrebné predložiť súpisku družstva s menom, dátumom narodenia, číslom dresu, dokladom potvrdzujúcim vek

Kategórie:

- mladší žiaci - rok narodenia 1997 a mladší
- starší žiaci   - rok narodenia 1995 a mladší

Pravidlá:

hrá sa podľa medzinárodných pravidiel nohejbalu s výnimkou:
- mladší žiaci možné 3 dopady lopty do ihriska (sieť 1 m)
- starší žiaci možné 2 dopady lopty do ihriska

Systém hry:

bude stanovený na porade vedúcich družstiev (k dispozícií sú tri ihriská)

Rozhodovanie:

rozhodcovia s platnou licenciou SNA

Štartovné:

10 € (Euro) za družstvo

Podmienky
účasti:

- potvrdená prihláška
- jednotné oblečenie družstiev (minimálne tričká)
- zaplatené štartovné

Ceny:

- pohár pre víťazne družstvá, diplomy, medaily
- vecné ceny pre minimálne prvé štyri družstvá v každej kategórií v celkovej sume minimálne 500 Eur

Termín predbežnej
prihlášky

20.8.2010
- v prihláške uveďte názov klubu, kategóriu, mená účastníkov spolu s dátumom narodenia a číslom dresu, dosiahnuté úspechy

Pozvané klubové 
tímy z:

Česka, Maďarska, Rumunska, Švajčiarska, Francúzska, Rakúska Slovenska a ďalší podľa záujmu

Usporiadateľ
zabezpečí:

- počas turnaja pre všetkých účastníkov pitný režim a stravu bezplatne (4 hráči + tréner) za každé družstvo
- pre  zahraničných účastníkov aj ubytovanie bezplatne
- ubytovanie ďalším záujemcom  na požiadanie

Adresa pre
zasielanie
prihlášok:

Ladislav Bertko
mail: bertko(at)szske.sk
tel.: 00421905462924
Ladislav Ivanecký
mail: ivanecky(at)esten.sk
tel.: 00421918322040

Poistenie:

Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné poistenie