menu O projekte
 menu Zapojené školy
 menu Školenia
 menu Stretnutie na SZŠ
 menu Školský projekt - Dravý flám
 menu Stretnutie v Liverpoole
 menu Culture box
 menu Festival s DSS
 menu Stretnutie v Žiline
 menu Výmena odborov
 menu Healthy life

header4
Projekt Connecting Classrooms

Stretnutie v Žiline

V malebnom meste Žilina sa stretli mladí lídri a ich koordinátori v rámci projektu Connecting Classrooms pod záštitou British Council v dňoch 25. – 26.4. 2012.
Cieľom dvojdňového školenia žiakov a koordinátorov z oboch slovenských strapcov bolo naučiť sa spolupráci a základným princípom fungovania a riadenia klubov, ktoré majú reprezentovať projekt CC aj po jeho skončení a takto zabezpečiť kontinuitu rôznym aktivitám projektu. Zábavnou a hravou formou bola lídrom bližšie priblížená myšlienka dôvodu vzniku klubov na školách a ich vnútorná štruktúra.
Počas týchto dní sa žiaci zoznámili, predstavili si aktivity, ktoré v minulosti organizovali a navzájom si povymieňali doterajšie skúsenosti. Interaktívnou hrou sme sa zabavili a zároveň naučili spolupracovať a rešpektovať sa navzájom. Tieto stretnutia prebiehali vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Program bol vyvážený - nie len práca ale aj zábava, napríklad návšteva žilinského divadla – Škandálna aféra Jozefa Holouška.
Ohlasy zúčastnených boli pozitívne a stretnutie ich motivovalo do ďalšej práce hlavne vďaka školiteľke Janke Balážovej z Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa. O krásne zábery zo stretnutia sa postaral pán Ľubo Bechný.

Galerie: obrázek 1 z 11 Galerie: obrázek 2 z 11 Galerie: obrázek 3 z 11 Galerie: obrázek 4 z 11 Galerie: obrázek 5 z 11 Galerie: obrázek 6 z 11 Galerie: obrázek 7 z 11 Galerie: obrázek 8 z 11 Galerie: obrázek 9 z 11 Galerie: obrázek 10 z 11 Galerie: obrázek 11 z 11

 
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7