menu O projekte
 menu Zapojené školy
 menu Školenia
 menu Stretnutie na SZŠ
 menu Školský projekt - Dravý flám
 menu Stretnutie v Liverpoole
 menu Culture box
 menu Festival s DSS
 menu Stretnutie v Žiline
 menu Výmena odborov
 menu Healthy life

header4
Projekt Connecting Classrooms

 

„Výmena odborov“

22.6.2012 v rámci komunity školy zorganizovali mladí lídri projekt pre II. ročníky s názvom „Výmena odborov“. Cieľom bolo zapojiť študentov II. ročníkov do príprav a tvorby materiálov – informácií o svojom vlastnom odbore, osvojiť si prezentačné zručnosti, prezentovať informácie (teoreticky aj prakticky) ostatným odborom, získať nové informácie a vedomosti o ostatných odboroch a takto znížiť „rivalitu“ medzi študentmi jednotlivých odborov. A tak študenti každého odboru navštívili učebne a laboratória zvyšných odborov, počúvali teóriu o podstate každého odboru prostredníctvom prezentácií a vzorových materiálov aj prakticky skúšali – u AV pripraviť jedlo (raňajky, obed, večera) súvisiace s diétou č. 6 (diéta s nízkym obsahom bielkovín), u ZL pracovali s preparátmi v rámci histológie, hematológie a mikrobiológie, u FL vyrábali čapíky a pracovali s čajovinami. Príprava zástupcov odborov bola naozaj na vysokej úrovni a preto aj „návštevníci“ z ostatných odborov vyjadrili svoju spokojnosť a potvrdili, že projekt mal zmysel a naozaj spoznali mnoho zaujímavostí o ostatných odboroch.

Galerie: obrázek 1 z 14 Galerie: obrázek 2 z 14 Galerie: obrázek 3 z 14 Galerie: obrázek 4 z 14 Galerie: obrázek 5 z 14 Galerie: obrázek 6 z 14 Galerie: obrázek 7 z 14 Galerie: obrázek 8 z 14 Galerie: obrázek 9 z 14 Galerie: obrázek 10 z 14 Galerie: obrázek 11 z 14 Galerie: obrázek 12 z 14 Galerie: obrázek 13 z 14 Galerie: obrázek 14 z 14

 
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7