menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Okruhy tém pre odbor ZT - PKŠ

OKRUHY TÉM Z BIOLÓGIE (PRÍRODOPISU)

 1. biológia bunky:
  • stavba bunky v závislosti od jej evolučného vývoja,
  • delenie buniek,
  • príjem a výdaj látok medzi bunkou a prostredím,
  • prenos energie bunkou.

 2. biológia človeka:
  • oporná a pohybová sústava – kostra hlavy, kostra končatín, chrbtica,
  • tráviaca sústava - horná časť tráviacej rúry /zuby/ , mechanické procesy v hornej časti tráviacej rúry, žalúdok, tenké  a hrubé črevo,
  • dýchacia sústava,
  • telové tekutiny,
  • srdce a cievna sústava,
  • vylučovacia a kožná sústava,
  • imunitný systém človeka,
  • reprodukcia a ontogenetický vývin ľudského jedinca,
  • riadiace a regulačné sústavy,
  • vitamíny, minerálne látky.

  Literatúra: Biológia pre gymnázia