4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
zubný technikŠtudijný odbor ZT pripravuje absolventov SŠ s maturitnou skúškou na činnosť samostatne pracujúceho stredného zdravotníckeho pracovníka v oblasti zhotovovania stomatologických náhrad, liečebných prostriedkov a pomôcok v stomatologických odboroch.
Najvýznamnejšie miesto vo vzdelávaní majú rôzne metódy praktického vyučovania, ktoré sa uskutočňuje v školských zubných laboratóriách, stomatologických laboratóriách FN a polikliník v Košiciach i mimo nich a súkromných zubných technikách.
Štúdium sa končí praktickou maturitnou skúškou zo zhotovovania stomatologických protéz a ústnou maturitnou skúškou z odborných predmetov.

Uplatnenie:
Absolventi po skončení štúdia sa majú možnosť uplatniť ako zubní technici v zubných laboratóriách a technikách štátneho aj súkromného sektoru, vo výrobných podnikoch zaoberajúcich sa protetikou, vo výskume, ktorý sa zaoberá špeciálnymi technológiami pre zdravotnícku protetiku, v obchodných firmách predávajúcich zubotechnické materiály.

Podmienky prijatia:
V študijnom odbore ZT vykonávajú uchádzači talentové skúšky z kreslenia a modelovania a písomnú skúšku formou testu z biológie a fyziky v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Prijímacie skúšky sa konajú z talentovej skúšky a testu z biológie v rozsahu učiva gymnázia.

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7