4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
Školský vzdelávací program

Školské vzdelávacie programy
Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice
sú k nahlliadnutiu na sekretariáte školy - miestnosť č.102,
alebo u zástupcov riaditeľa školy - miestnosť č. 103.

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7