Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

DOD

Erik Schmotzer, žiak III. FLB
nás bude reprezentovať na Intel ISEF 2015 v Pittsburghu,
Pensylvánia, USA

 

V dňoch 13.-15.11.2014 sa konalo jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy
a techniky
na Slovensku v roku 2014 a to celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác s názvom Festival vedy a techniky 2014. Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Záštitu nad Festivalom vedy a techniky v roku 2014 prevzal Prof. Dr. Juraj Hromkovič, DrSc. Je profesorom na ETH Zürich, členom Európskej akadémie, Slovenskej akademickej spoločnosti a Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Festivalu sa zúčastnili aj delegácie zo Španielska, Česka a Francúzska.
Súťažiaci bojovali o postup na medzinárodné a národné európske súťaže, rovnako aj
o ocenenia Prírodovedeckej fakulty UK.
Erik Schmotzer, žiak III. FLB triedy, uspel na tejto súťaži s výborným výsledkom.

Získal:
1. postup na Intel ISEF 2015 v Pittsburghu, Pensylvánia, USA;
2. Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „starší žiaci“.


Erikovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdaru na tejto prestížnej súťaži v USA!

Galerie: obrázek 1 z 9 Galerie: obrázek 2 z 9 Galerie: obrázek 3 z 9 Galerie: obrázek 4 z 9 Galerie: obrázek 5 z 9 Galerie: obrázek 6 z 9 Galerie: obrázek 7 z 9 Galerie: obrázek 8 z 9 Galerie: obrázek 9 z 9
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7