Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Projekt HIV a AIDS

Projekt HIV a AIDS - 15. 12. 2014

15.12.2014 sa na našej škole uskutočnil prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach „Projekt HIV a AIDS“. Táto akcia bola smerovaná k žiakom 2. ročníkov. Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom besied, aktivít, simulácie reálnych situácií iniciovať diskusiu o problematike šírenia pohlavne prenosných chorôb a HIV/AIDS medzi mládežou, so zameraním na prevenciu HIV/AIDS.

Galerie: obrázek 1 z 7 Galerie: obrázek 2 z 7 Galerie: obrázek 3 z 7 Galerie: obrázek 4 z 7 Galerie: obrázek 5 z 7 Galerie: obrázek 6 z 7 Galerie: obrázek 7 z 7

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7