Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Tvoj list pomôže

Tvoj list pomôže - Maratónu písania listov
10. - 11. 12. 2014


V dňoch 10. a 11. decembra sme sa my, žiaci I.FLA a I.FLB triedy na Strednej zdravotníckej škole Moyzesovej v Košiciach zapojili do Maratónu písania listov. Túto aktivitu organizuje Amnesty International. Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie takmer 2,5 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.
Základom tejto aktivity bolo písanie listov za nespravodlivo väznených alebo prenasledovaných ľudí vo svete. Boli sme vopred oboznámení s dvanástimi prípadmi zo sveta. Rozdelili sme sa na skupiny a vybrali si dva prípady. Dostali sme predtlačený list, ktorý si každý vlastnoručne prepísal a pridal vlastný podpis. Súčasťou Maratónu bolo vytváranie lampiónov. Na lampiónoch boli tváre ľudí z prípadov a cez tváre boli popísané rôzne slová v rôznych jazykoch, týkajúce sa prípadu. Po skončení sme si zapálili sviečku a slová z tvári sme si prečítali.
Páčilo sa nám, že aj my môžeme takýmto spôsobom pomôcť ľudom.

 

Galerie: obrázek 1 z 10 Galerie: obrázek 2 z 10 Galerie: obrázek 3 z 10 Galerie: obrázek 4 z 10 Galerie: obrázek 5 z 10 Galerie: obrázek 6 z 10 Galerie: obrázek 7 z 10 Galerie: obrázek 8 z 10 Galerie: obrázek 9 z 10 Galerie: obrázek 10 z 10

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7