Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Dorka

Beseda s pracovníkmi z krízového centra Dorka

 

V rámci VMR každoročne usporiadame besedu so sociálnymi pracovníkmi z krízového centra Dorka, pre všetkých tretiakov našej školy V tomto centre sa nachádzajú týrané matky, deti z detských domovov, dočasní bezdomovci, ale aj úplné rodiny pre sociálne problémy. Pracovníci krízového centra študentom priblížia spôsob života v centre, dodržiavanie pravidiel a pracovný poriadok.
Porozprávajú im o problémoch, s ktorými sa stretávajú, za akých podmienok klientov prijímajú, na aký dlhý čas im môžu poskytnúť azyl a prečo niektorých musia prepustiť.Galerie: obrázek 1 z 3 Galerie: obrázek 2 z 3 Galerie: obrázek 3 z 3
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7