Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

ČLOVEK A JEHO ZDRAVIE

ČLOVEK A JEHO ZDRAVIE - 28. 10. 2014

Preventívna aktivita „Človek a jeho zdravie „ bola určená žiakom II. ročníka.
Preventívna aktivita „Človek a jeho zdravie „ bola realizovaná na našej škole za pomoci záchranárov Strednej zdravotníckej školy v Košiciach na Kukučínovej ulici, kvalifikovaných odborných učiteľov z odboru asistent výživy na Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice a právnikov. Jej hlavnou myšlienkou bolo, aby si každý človek uvedomoval, aký význam má preňho zdravie a aké potrebné je ho ochraňovať. Úvodná časť aktivity bola realizovaná záchranármi, ktorí spolu so žiakmi sprostredkúvali viaceré ukážky v poskytovaní prvej pomoci a simulácií nehôd z reálneho života a taktiež ošetrenie najčastejších poranení, ktoré sa môžu stať pri práci v laboratóriu. Ďalšie aktivity podané odbornými učiteľmi z odboru asistent výživy a právnickými osobami boli uskutočňované formou prednášok a besied na témy: potreba uvedomenia si významu právnej zodpovednosti žiakov, bulímia a anorexia, duševné zdravie, správna životospráva adolescentov.
Ciele preventívnej aktivity:
• prepojenie teoretických znalostí z oblasti prvej pomoci pri riešení simulovaných nehôd z reálneho života,
• spoznanie a propagácia zdravého životného štýlu medzi žiakmi,
• sprostredkovanie informácií mladým ľuďom o spôsoboch ako si upevniť a udržať zdravie, ako rozvíjať svoju osobnosť a zvyšovať kvalitu života,
• zvýšenie právneho vedomia žiakov stredných škôl.

 

Galerie: obrázek 1 z 6 Galerie: obrázek 2 z 6 Galerie: obrázek 3 z 6 Galerie: obrázek 4 z 6 Galerie: obrázek 5 z 6 Galerie: obrázek 6 z 6

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7