Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

CK CHO

Celoštátne kolo Chemickej olympiády 2015

V dňoch 1.– 4. marca 2015 sa v Nitre uskutočnilo Celoštátne kolo 51. ročníka Chemickej olympiády v kategórii EF ( stredné odborné školy ).
Na súťaži úspešne reprezentovali školu žiaci 3. ročníka študijného odboru farmaceutický laborant Adam Palenčár a Erik Schmotzer. Chlapci sa popasovali s teoretickými úlohami zo všeobecnej a fyzikálnej chémie, organickej chémie a biochémie. Dôležitou súčasťou boli úlohy z laboratórnej praxe zamerané na inštrumentálne metódy - spektofotometriu a ionovýmennú chromatografiu. Adam aj Erik uspeli na tejto súťaži s výborným výsledkom.

Víťazi v kategórii EF:

1. miesto – Adam Palenčár, III. FLB - získal aj Cenu dekana PriF UK za najlepšiu teoretickú časť

2. miesto – Erik Schmotzer, III. FLB

Chlapcom srdečne blahoželáme!

Galerie: obrázek 1 z 5 Galerie: obrázek 2 z 5 Galerie: obrázek 3 z 5 Galerie: obrázek 4 z 5 Galerie: obrázek 5 z 5
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7